JYP Juniorit ryn sääntömääräinen vuosikokous
JYP JunioritJulkaistu: 09.06.2023 13.40

JYP Juniorit ryn sääntömääräinen vuosikokous

Seuran vuosikokous pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti elokuussa. Seuran kirjanpidosta vastaa Keski-Suomen Liikunta ry ja heidän palveluissaan on ollut viivettä työntekijävaihdoksen vuoksi.
"Keski-Suomen Liikunnalla vaihtui taloussihteeri vuoden alkupuolella suhteellisen nopealla aikataululla. Muutoksesta johtuen töitä on ehtinyt hieman kasaantua ja palveluissamme on ollut viivettä. Kiireisimpään taloushallinnon aikaan ajoittuva työntekijän muutos ei tietenkään ollut optimaalisin, mutta siihen emme luonnollisesti voineet vaikuttaa. Valitettavasti tähän samaan hetkeen osui taloushallinto-ohjelmistomme päivitys, joka myös teettää ylimääräistä työtä, koska joudumme siirtämään tiedot vanhasta järjestelmästä uuteen. Tällä hetkellä teemme kaikkemme, jotta pääsisimme ajan tasalle palvelussamme, mutta valitettavasti olemme joutuneet laittamaan tehtäviä kiireellisyysjärjestykseen. Olemme todella pahoillamme aiheuttamastamme viivästyksistä palvelussamme, ja toivomme teiltä kärsivällisyyttä. Pyrimme syksyyn mennessä saattamaan asiat ajan tasalle", kertoo Keski-Suomen Liikunta ry:n aluejohtaja Petri Lehtoranta.

JYP Juniorit ry sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Torstai 24.8.2023 klo 18

Paikka: Kokoustila Ateena, Onkapannu 2, 40700 JYVÄSKYLÄ

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 Vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

12 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 Päätetään kokous

Tervetuloa!

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.