21
LOK
12.45
JYP U18, U18 SM ylempi alkusarja

JYP - Lukko  

KH