22
SYY
18.45
JYP U18, U18 SM ylempi alkusarja

JYP - Kalpa  

KH