25
SYY
15.15
JYP U18 SM, U18 SM-sarja

JYP - TPS  

JKL kh